Björn Åhlin

Advokat, delägare

Juristexamen från Lunds Universitet 2016. Arbetar ideellt för asylsökandes rättigheter sedan 2010 och är idag sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Anställd vid Fridh Advokatbyrå från år 2015. Mellan år 2019 och 2021 arbetade Björn på Regeringskansliet, men är sedan mars månad 2022 åter i tjänst på Fridh Advokatbyrå. 

 

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska och Franska
Telefon: 
08-62 63 131
Mail: 
bjorn.ahlin@fridhadvokatbyra.se