Björn Åhlin

Biträdande jurist

Juristexamen från Lunds Universitet 2016. Arbetar ideellt för asylsökandes rättigheter sedan 2010 och är idag sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Anställd vid Fridh Advokatbyrå från år 2015.

Björn är för närvarande tjänstledig för arbete på regeringskansliet.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska och Franska
Mail: 
bjorn.ahlin@fridhadvokatbyra.se