Dan Eliasson

Biträdande jurist

Dan Eliasson tog sin juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg 2007. Efter examen arbetade han som bolagsjurist i marinbranschen och som sälj- och marknadschef. Från hösten 2015 var han handläggare på Migrationsverket och därefter verksam som biträdande jurist hos Advokatfirman Ljung från sommaren 2017. Dan är anställd på Fridh Advokatbyrå sedan oktober 2019.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Engelska
Telefon: 
031-631199
Mail: 
dan.eliasson@fridhadvokatbyra.se