Erik Roshagen

Biträdande jurist, Advokatbyrån Tigerlund AB

Erik tog sin juristexamen vid Lunds Universitet 2016 med inrikting på International Human Rights Law. Sedan 2011 arbetade han på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Malmö. Han arbetar sedan 2012 ideellt inom migrationsrätt och social rättvisa.

Verksam i Malmö på Advokatbyrån Tigerlund AB i kontorsgemenskap med Fridh Advokatbyrå.

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska
Telefon: 
040-10 09 92
Mail: 
erik.roshagen@fridhadvokatbyra.se