Faezeh Veghar

Biträdande jurist

Faezeh tog examen från juristprogrammet år 2020. Efter examen har hon arbetat med EU-lagstiftning på EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Faezeh har därefter arbetat som notarie på förvaltningsrätten i Göteborg samt som föredragande jurist på förvaltningsrätten i Stockholm. Under tiden på förvaltningsrätterna har Faezeh särskilt jobbat med migrationsrätt. Hon utvecklade då ett stort intresse för att hjälpa människor att få uppehållstillstånd.

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, socialrätt, målsägandebiträde och familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska, Persiska, Dari, Franska
Telefon: 
031-63 11 95
Mail: 
faezeh.veghar@fridhadvokatbyra.se