Faria Hassan

Advokat

Faria Hassan har avlagt juristexamen vid Lunds Universitet. Faria är medgrundare till Femcenter kvinnojour där hon varit anställd som jurist och arbetet med juridisk rådgivning. Hon har styrelseuppdrag som vice ordförande på Femcenter kvinnojour och även förtroendeuppdrag i ROKS. Faria har särskild kompetens inom våld i nära relation och våld i hederns namn genom sitt tioåriga engagemang i kvinnofridsfrågor. Anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2016.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska, Somaliska och Arabiska
Telefon: 
031-63 11 95
Mail: 
faria.hassan@fridhadvokatbyra.se