Jasmine Qazbegi

Advokat, delägare

Jasmine tog sin juristexamen från Stockholms Universitet 2018. Hon har arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå sedan dess och på Fridh Advokatbyrå sedan hösten 2019. Hon har arbetat ideellt med migrationsrätt och var med och ansvarade för Refugees Welcomes mottagningsverksamhet på Stockholms centralstation hösten 2015. Jasmine är medlem i Svenska Advokatsamfundet sedan år 2022. 

Verksam i Göteborg.

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska, Ryska
Telefon: 
031 - 63 11 98
Mail: 
jasmine@fridhadvokatbyra.se