Jenni Stavare

Advokat, delägare

Jenni Stavare har tagit juristexamen vid Lunds Universitet 2012. Hon har under studierna arbetat ideellt med bland annat migrationsrätt och folkrörelsejuridik. Efter examen arbetade hon på juristfirman Jensplus Juridik under 2012. Därefter har hon genomfört tingsmeritering på Göteborgs tingsrätt. Jenni är anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2014. Advokat sedan år 2017.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt inkluderande särskild kompetens inom stjärnfamiljer
Språk: 
Svenska, Engelska
Telefon: 
031- 63 11 94
Mail: 
jenni.stavare@fridhadvokatbyra.se