Linus Gabrielsson

Advokat, delägare

Linus Gabrielsson tog sin juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg 2013. Han har arbetat ideellt med migrationsrätt sedan 2011. Efter examen bedrev han juridisk rådgivning under eget namn till 2014 då han blev anställd på Fridh Advokatbyrå. Advokat sedan år 2017.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska
Telefon: 
031- 63 11 92
Mail: 
linus.gabrielsson@fridhadvokatbyra.se