Malin Dahl

Advokat, Advokatbyrån Tigerlund AB

Malin tog sin juristexamen vid Lunds universitet 2011. Sedan 2012 arbetade hon som biträdande jurist på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Malmö med fokus på humanjuridiska ärenden. Hon har även ett ideellt engagemang inom migrationsfrågor. Anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2016.

Verksam i Malmö på Advokatbyrån Tigerlund AB i kontorsgemenskap med Fridh Advokatbyrå.

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Särskild företrädare för barn, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska, Franska, Tyska, Norska och Danska
Telefon: 
040-10 09 91
Mail: 
malin.dahl@fridhadvokatbyra.se