Miran Kakaee

Advokat, delägare

Miran Kakaee tog sin juristexamen vid Göteborgs Universitet hösten 2019. Miran har arbetat på Fridh Advokatbyrå sedan 2017 och har sedan studietiden varit aktiv inom asylrörelsen och i frågor kring polis- och demonstrationsrätt. Idag arbetar han även med rörelsejuridik och är medrektor för Akademin för Rörelsejurister.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Socialrätt, Polis- och Demonstrationsrätt, Försvararuppdrag
Språk: 
Svenska, Engelska, Kurdiska (sorani)
Telefon: 
031- 63 11 93
Mail: 
miran.kakaee@fridhadvokatbyra.se