Nina Pirooz

Biträdande Jurist

Nina tog sin juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet under våren 2020. Hon har under hela sin studietid och därefter arbetat ideellt i juristjouren, samt varit rikstäckande ordförande för kvinnoorganisationen Terrafem som hjälper våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst. Under 2019 var hon med och grundade Terrafems skyddade boende i Göteborg. Hon har specifik kunskap om våld i hederns namn samt brusten anknytning på grund av våld, då hon engagerat sig i kvinnojoursrörelsen och den kvinnliga asylprocessen på olika sätt under 6 års tid. Hon har drivit opinion och hållit föreläsningar för SFI-studerande, Asylrättsstudenterna samt Akademin för Rörelsejurister. Nina har tidigare arbetat på statlig myndighet, innan hon började som biträdande jurist på Fridh Advokatbyrå i Göteborg under våren 2021.

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, socialrätt, familjerätt samt civilsamhällets organisering.
Språk: 
Svenska, engelska, Farsi/Dari
Telefon: 
031-63 11 92
Mail: 
nina.pirooz@fridhadvokatbyra.se