Rachid Chaouch

Biträdande Jurist

Rachid tog examen från juristprogrammet årsskiftet 2021/2022. Därefter har han arbetat på Migrationsverket.

Rachid har under flera år arbetat inom grundskolan och har en stor erfarenhet av att möta och stötta barn och familjer i ett professionellt sammanhang.

Att arbeta för barns fri- och rättigheter är en hjärtefråga för Rachid.

Rachid har sedan tidigare en mångårig erfarenhet av ideellt engagemang inom sociala frågor och rättvisefrågor. Bland detta kan nämnas ett engagemang inom tidskriften Faktums Juridiska Rådgivning.

 Verksam i Göteborg.

 

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska
Telefon: 
031- 63 11 98
Mail: 
rachid.chaouch@fridhadvokatbyra.se