Sandra Gustafsson

Advokat, delägare

Sandra Gustafsson tog sin juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg 2016. Hon har arbetat ideellt med migrationsrätt sedan 2012. Efter examen arbetade hon ett halvår som föredragande jurist på Kammarrätten i Göteborg och ett halvår på Förvaltningsrätten i Göteborg. Därefter arbetade hon som biträdande jurist på Advokatbyrån Urgell. Sandra är anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2017.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Socialrätt (LVU, LVM och LPT), Målsägandebiträde, Offentlig försvarare och Familjerätt
Språk: 
Svenska, Engelska
Telefon: 
031-63 11 96
Mail: 
sandra.gustafsson@fridhadvokatbyra.se