Skyddet för tortyroffer - ett rättsligt ansvar för svenska myndigheter och sjukvårdsorganisationer

25 februari 2020, 13.00 - 17.00
Meddelas senare

Enligt internationell rätt, genom bl.a. Istanbulprotokollet (IP), har svenska myndigheter ett långtgående ansvar för att skydda offer för tortyr mot fortsatt förföljelse, men även för att ge dem adekvat behandling och utreda övergreppen de utsatts för. Detta både för att kunna ge dem adekvat skydd, men även bidra internationellt till att förövare kan lagföras.

I arbetet med tortyrskadeutredningar krävs samordnade insatser av hög kvalitét från bland annat sjukvårdspersonal och jurister inom migrationsrätt m.m. 

I detta seminarium deltar aktörer bland både jurister och sjukvårdspersonal som idag arbetar professionellt med tortyrskadeutredningar. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter med varandra. På seminariet vill vi också diskutera hur vi framöver bättre kan använda de resurser som finns i arbetet enligt IP och säkerställa att de tortyrutredningar som görs får avsett genomslag juridiskt. 

Seminariet vänder sig till alla som i sin profession arbetar med offer för tortyr med fokus på medicinska och juridiska aspekter av tortyrskadeutredningar enligt IP.

Seminariet kommer att äga rum i Göteborg den 25 februari 2020, ca kl 13.00-17.00. Lokal i centrala Göteborg meddelas senare.

Anmälan sker till tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se

Program

  1. Madelaine Seidlitz, Amnesty International om Tortyr; Historik, definitioner och folkrätten med några relevanta avgöranden från internationell fora.
  2. Anna Lindblad, chefsjurist Asylrättscentrum Sthlm, om den svenska regleringen av skyddet för tortyroffer och tortyrskadeutredningar och dess tillämpning.  
  3. IP-gruppen, Regionhälsan, Göteborg, Flyktingmedicinsk Mottagning/Kris o Traumamottagningen, om dokumentation enligt IP
  4. Svenska Röda Korset, Göteborg o Skövde om deras arbetet med IP och tortyroffer i Sverige. 
  5. Paneldiskussion och allmändiskussion

Hjärtligt välkomna!

Tomas Fridh (advokat etc)                     Kristian Svenberg (leg läk etc)