Tomas Fridh

Advokat, delägare

Efter juris kandidatexamen år 2005 har Tomas Fridh arbetat på Förvaltningsrätten / Migrationsdomstolen i Göteborg och, Allmänna Advokatbyrån i Göteborg. Advokat sedan år 2011 och grundare av Fridh Advokatbyrå 2014.

Tomas Fridh är juridiskt sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och har ett flertal utbildningsuppdrag inom migrationsrätten på bland annat Göteborgs Universitet samt advokatkursen Internationell Migrationspraxis för ombud och biträden.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: 
Migrationsrätt, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Socialrätt
Språk: 
Svenska, Engelska och Tyska
Telefon: 
031-63 11 91
Mail: 
tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se